ВСЕ КАТА
ШИНКИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ

01. Taikyoku sono ichi
02. Taikyoku sono ni
03. Taikyoku sono san
04. Sokugi Taikyoku sono ichi
05. Sokugi Taikyoku sono ni
06. Sokugi Taikyoku sono san
07. Pinan sono ichi
09. Pinan sono san
08. Pinan sono ni
10. Pinan sono yon
11. Pinan sono go
12. Yantsu
13. Tsuki no kata
14. Saiha
15. Sanchin
16. Tensho
17. Gekisai dai
18. Gekisai sho
19. Garyu
20. Seienchin
21. Seipai
22. Kanku
23. Sushiho
Made on
Tilda